Wie zijn wij

Software Libre is een stichting die er naar streeft mee te dingen binnen de automatiseringsmarkt en daarmee Free Sofware te promoten. Binnen deze context prefereren wij van een Zero Profit onderneming te spreken. We accepteren geen donaties of giften. Het is ons doel een bedrijf neer te zetten, gegrond op Free Software, wat winst genereert. Deze winst zal echter worden gebruikt om ons doel na te streven zoals beschreven staat in onze statuten (een doel wat wij wettelijk verplicht zijn na te streven).
Voor ons doel, dat depromotie en het verbeteren van software waarvan de broncode vrijelijk beschikbaar is, betekent dit dat winst gebruikt zal worden om de gewaarwording van Free Software te bevorderen, en de kwaliteit van de software die wij gebruiken en aanverwante software-projecten waarvan de broncode beschikbaar is te verbeteren.
Een andere invalshoek is dat wij, in plaats van deze winst te verdelen onder investeerders en aandeelhouders, deze terug inverteren in de gemeenschap die de software schrijft waar wij gebruik van maken.
De idee erachter is dat, sinds de software die wij gebruiken geschreven is voor het grote gemeengoed, winst die hieruit voortvloeit terug zou moeten stromen in de vorm van een drijvende kracht die er zorg voor draagt dat er meer en betere software geschreven en onderhouden wordt, wat er op zijn beurt voor zorgt dat er een gezonde IT omgeving ontstaat waarin programmeurs en eindgebruikers bijna zonder beperkingen van hun software gebruik kunnen maken.
Dit impliceert ook dat klanten, die diensten bij ons afnemen direct de ontwikkeling en de vooruitgang van de software waarop deze diensten gebaseerd zijn ondersteunen.
Deze klanten zijn zelfs gebaat bij onze promotionele activiteiten, aangezien hoe groter de hoeveelheid mensen die gebruik maakt van Free Software, hoe beter deze software in kwaliteit zal worden.
Wij zien software als een dienst. Een dienst die wordt geleverd door een gemeenschap die de programmatuur schrijft en vervolgens zelf gebruikt of deze oplevert bij een klant. In het licht van updates, bugfixes en features is het veel makkelijker om software te zien als een doorlopend proces, en is hierdoor eenvoudiger als een dienst dan als een product te beschouwen.
Aangezien de winst uit onze onderneming voornamelijk afhangt van de onderhouds-update fase van deze dienst, vinden wij het niet meer dan natuurlijk dat degenen die meer gericht zijn op de beginfase van de software te steunen.
Deze aanpakt heeft zin, en leidt uiteindelijk tot betere, vrijere en goedkopere software.


Back to menu

WebMake Logo