Wat doen wij

Wij leveren diensten met betrekking tot software en hardware aan klanten. In feite doen we alles wat u zou verwachten van een normaal automatiserings bedrijf. We trachten echter deze diensten zoveel mogelijk te baseren op Free Software.
De voordelen voor de klant zijn duidelijk

De redenen hiervoor zijn talrijk, maar ter illustratie, neem het volgende in overweging:

De aanschafkosten van de gebruikte software liggen in het algemeen ordes van grootten lager. Dit vertaalt zich onmiddelijk naar een lagere beginprijs voor een offerte.

Het leveren van diensten met Free Software is een laagdrempelige markt, waar verdienste en kunde het belangrijkst zijn. Dit dwingt eerlijke prijzen af en laat vrije marktwerking de vrije hand

Kopieren en het overdragen van licenties is niet verboden. De waarde zit hem in de dienst zelf, niet in een makkelijk reproduceerbaar medium.


Wij gebruiken de Debian distributie, niet alleen omdat deze een sterke affiniteit heeft met Free Software, maar ook vanwege de immense hoeveelheid software die hiervoor beschikbaar is, de indrukwekkende en robuuste software manager, en de buitengewone kwaliteitscontrole.
Normaliter heeft (Free) software geen garantie, wat met zich meebrengt dat er geen support van de auteur verlangt kan worden als men haar software gebruikt. Het bereik van onze diensten ligt in het leveren van support en garanties voor deze software.


Back to menu

WebMake Logo