Linux

Het GNU/Linux besturings systeem is het besturings systeem dat vaker word aangeduid met "Linux". Het Linux gedeelte in GNU/Linux is de kernel van het besturingssysteem. Het GNU gedeelte bevat de gebruikers tools en andere generale software waardoor GNU/Linux zich als een compleet besturings systeem kan beschouwen zoals gedefinieerd in de POSIX standaard van de open group.
Om een vergelijking te trekken; De Linux kernel zou de motor van een auto zijn, het centrale gedeelte dat alles drijft. Het GNU gedeelte draagt zorg voor alle aspecten waardoor deze motor in staat is om van A naar B te geraken.

Linux is geschreven rond 1991 door een jonge Finse programmeur; Linus Torvalds. Studerende aan de universiteit van Helsinki, vond hij het besturings systeem dat hij gebruikte onvoldoende voor gebruik in de werkelijke wereld. Dat besturings systeem was uiteraard Minix, een besturingssysteem geschreven door professor Tanenbaum, voornamelijk bedoeld als leer instrument voor colleges in besturings systeem ontwerp.
Na enige maanden hard werken, presenteerde Linus Linux op comp.os.minix newsgroup. Het duurde niet lang voordat andere programmeurs linux opnamen en verder verbeterden. Elke nieuwe versie tot nu te had een groot aantal nieuwe features, en een groter marktaandeel.
Alhoewel linux oorspronkelijk is gepubliceerd onder een licentie die commercieel gebruik niet toeliet, is deze later omgezet naar de GPL.


Back to menu

WebMake Logo