GNU

Het GNU/Linux besturingssysteem is het besturings systeem dat vaker wordt aangeduid met "Linux". Het Linux gedeelte in GNU/Linux is de kernel van het besturingssysteem. Het GNU gedeelte bevat de gebruikers tools en andere generale software waardoor GNU/Linux zich als een compleet besturings systeem kan beschouwen zoals gedefinieerd in de POSIX standaard van de open group.
Om een vergelijking te trekken; De Linux kernel zou de motor van een auto zijn, het centrale gedeelte dat alles drijft. Het GNU gedeelte draagt zorg voor alle aspecten waardoor deze motor in staat is om van A naar B te geraken.

GNU is een project dat gestart is in 1984 met het doel een wijziging door te voeren in koers die de software industrie destijds aanhield.
Om dit te bewerkstelligen riepen zij een licentie die nu bekend staat als de GNU General public license (GNU GPL) in het leven.

Het doel van de het GNU project was om een compleet besturings systeem (inclusief kernel), dat gedistribueerd kan worden onder de GNU GPL. Rond 1992 was dit besturingssyteem compleet, op 1 elementair deel na, namelijk de kernel.
Iets hiervoor was het dat Linus Torvalds zijn kernel op het internet had gepubliceerd onder de GNU GPL, hiermee vele programmeurs in staat stellend deze te verbeteren en opnieuw te publiceren.
In de tussentijd was het GNU project al begonnen met het schrijven van een eigen kernel, maar de staat van de Linux kernel was al verder gevorderd. De Linux kernel werd aangehangen door vele programmeurs en werd snel volwassen, dit in tegenstelling tot de kernel van het GNU project waarvan het begin ontwerp complex en lastig was.
Het was een natuurlijke stap om de linux kernel als drijvende kracht van het GNU besturings systeem te gebruiken, wat leidde tot het complete besturings systeem GNU/Linux


terug naar menu

WebMake Logo